Podmínky jednotlivých reklamních kampaní

1. Vánoce 2015

V období 26.11.2016 - 31.12.2015 probíhá reklamní kampaň pro naše zákazníky. V této SMS zprávě dostane každý zákazník možnost objednat zlevněné zboží se speciálním kupónem a se slevou. Tato sleva platí do vyprodání zásob nebo do 31.12.2015 včetně. Tuto nabízenou slevu lze uplatit pouze s min. nákupem 599 Kč vč. DPH, slevu může uplatnit kdokoliv, nelze kombinovat s dalšímy kupóny.

2. SMS našim stávajícím zákazníkům

V týdnu od 12. - 19.4.2015 probíhá reklamní kampaň pro naše stávající zákazníky, kteří u nás nakoupily. V této SMS zprávy dostane každý zákazník možnost objednat zlevněné zboží se speciálním kupónem a se slevou. Tato sleva platí do vyprodání zásob nebo do 15.6.2015 včetně. Tuto nabízenou slevu lze uplatit pouze s min. nákupem 800 Kč vč. DPH, pouze pro zákazníky, kteří u nás již v minulosti nakoupily, nelze kombinovat s dalšímy kupóny.

Obecné podmínky reklamních kampaní

Tyto internetové stránky jsou určeny uživatelům webových stránek www.krasneveci.cz a všem potenciálním zákazníkům společnosti Herní Hosting, s.r.o., sídlem Kladno, Jar. Merhauta 1454, PSČ 272 01, IČ: 281 69 697, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130259 (dále jen „provozovatel“), které se uvedená společnost snaží oslovovat prostřednictvím reklamních a marketingových kampaní (dále jen „zákazník“).

Vzhledem k velkému množství a různorodosti jednotlivých reklamních či marketingových kampaní si provozovatel dovoluje své zákazníky upozornit, že závazné ceny za jednotlivé výrobky jsou uvedeny pouze na webu www.krasneveci.cz. Rozhodující a závazné jsou ceny uveřejněné na uvedeném webu v okamžiku potvrzení objednávky učiněné zákazníkem u provozovatele (typicky prostřednictvím potvrzujícího emailu zaslaného zákazníkovi).

V případě bannerové, billboardové, televizní reklamy nebo reklamy v tištěných médiích může mezi provozovatelem jakožto zadavatelem a našimi smluvními partnery, kteří pro nás reklamu zpracovávají, dojít k chybě při přenosu dat (např. neaktuální ceny atp.), které nebylo zaviněno jednáním na straně provozovatele. Provozovatel neodpovídá za případné tiskové či jiné chyby v reklamních sděleních, ať jsou vyhotoveny v jakémkoliv formátu. Veškeré obrazové materiály použité v reklamních sděleních mají pouze ilustrativní charakter, provozovatel nemůže garantovat přesnou shodu typu, modelu či barvy konkrétního výrobku a jeho obrazového vyjádření použitého v reklamním sdělení. Obsah těchto sdělení proto ze strany provozovatele nelze považovat za závazné nabídky na uzavření smlouvy, a to s ohledem na to, že takové sdělení neobsahuje podstatné náležitosti smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Obdobná situace (chybný přenos dat či přenos neaktuálních dat) může nastat též v případě nejrůznějších slevových portálů či cenových srovnávačů, jejichž provozovatelé nejsou smluvními partnery provozovatele. Přesné a aktuální ceny provozovatele vždy uvádí na svých webových stránkách www.krasneveci.cz.

V případě reklamních sdělení obsahujících jakoukoliv nabídku si provozovatel vyhrazuje, že je taková nabídka omezena do vyprodání zásob výrobků, na které se vztahuje, popřípadě je omezena ztrátou schopnosti provozovatele plnit v souladu s učiněnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Rovněž v případě tzv. předobjednávek (tedy objednávek učiněných zákazníkem ještě před uvedením předmětného výrobku na trh) může dojít s ohledem na podstatnou a nepředvídatelnou změnu okolností k výše zmíněné ztrátě schopnosti provozovatele plnit v souladu s učiněnou nabídkou. Provozovatel nenese riziko změny okolností (tedy podstatných, nepředvídatelných a provozovatelem neovlivnitelných změn okolností, za kterých byla její nabídka učiněna, mimo jiné změna měnového kurzu).

Přesné a aktuální cenové nabídky provozovatele uvádí na svých webových stránkách www.krasneveci.cz